Disclaimer

Denna sida startades i slutet av 90talet efter att ha kollat med upphovsrättsmannen om det var okej att lägga ut ackorden till hans låtar på nätet. Förrådet fylls på sporadiskt och inte alltid korrekt, då många av låtarna är uttagna av Your´s truly eller andra amatörer. En del av låtarna, de som finns med i hittegodsboken, samt de från albumet "Det som håller oss vid liv" plus några andra, torde dock vara de rätta. Däremot tar handhavaren av sidan ej ansvar för felaktigheter eller regelbundna uppdateringar, då detta endast är ett hobbyprojekt som sköts på helt ideel basis. Noteras bör också att sidan stängs på upphovsrättsägarens begäran, utan vidare dröjsmål, exempelvis i samband med utgivning av notbok. Ha det nu så kul med ackorden.

Med Vänliga Hälsningar

Henrik Mårtensson